การฉายรังสีระยะใกล้ (Brachytherapy)

การฉายรังสีระยะใกล้ (บราคีเทอราปี/Brachytherapy) คือ การฉายรังสีที่ระยะห่างระหว่างต้นกำเนิดรังสีกับบริเวณที่จะทำการรักษามีระยะทางใกล้กัน ซึ่งระยะทางส่วนมากจะห่างกันเพียงไม่กี่เซนติเมตร โดยจะใช้แร่รังสี สอดใส่ผ่านเครื่องมือเข้าไปในอวัยวะที่เป็นโพรงของอวัยวะที่เป็นมะเร็ง การรักษาชนิดนี้สามารถให้ปริมาณรังสีในขนาดที่สูงและตรงจุด และลดความเสียหายของเนื้อเยื่อบริเวณรอบๆ ก้อนมะเร็ง

โดยทั่วไปที่รู้จักกันก็คือ การใส่แร่ นั่นเอง