เวชศาสตร์นิวเคลียร์

เวชศาสตร์นิวเคลียร์เป็นการตรวจและรักษาโรคโดยอาศัยประโยชน์จากสารกัมมันตรังสี โดยการกินหรือการฉีดเข้าไปในร่างกายผู้ป่วย โดยอาจนำสารกัมมันตรังสีไปจับกับยาหรือที่เรียกว่าสารเภสัชรังสีเพื่อเพิ่มความเฉพาะเจาะจงในการตรวจรักษาอวัยวะนั้น รักษาได้ทั้งในกลุ่มโรคมะเร็งและโรคในระบบอื่นๆ อาทิเช่น การทำงานของหัวใจ การทำงานของไต ระบบประสาทและสมอง ระบบทางเดินอาหาร และระบบทางเดินหายใจ เป็นต้น

การตรวจรักษาโรคของงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์สถานพยาบาลมะเร็งกรุงเทพโดยหลักจะเน้นไปที่การรักษาโรคด้วยสารกัมมันตรังสีไอโอดีน (I-131) ซึ่งเป็นสารกัมมันตรังสีที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลายว่าสามารถรักษาภาวะต่อมไทรอยด์เป็นพิษและมะเร็งไทรอยด์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยหลักการของการปล่อยพลังงานออกมาในรูปของรังสีของสารกัมมันตรังสีไอโอดีน ไปยังอวัยวะที่ต้องการรักษาคือต่อมไทรอยด์ให้ได้รับรังสีอย่างเต็มที่โดยตรง ขณะเดียวกันเนื้อเยื่อที่อยู่ข้างเคียงจะได้รับปริมาณรังสีในระดับที่ต่ำจึงลดอันตรายจากรังสีต่อเนื้อเยื่อปกติ และทำให้สามารถบริหารสารกัมมันตรังสีซ้ำได้หลายครั้งโดยไม่ต้องกังวลว่าจะทำให้เกิดผลแทรกซ้อนต่อเนื้อเยื่อปกติอื่น